Family Offices

Een family office is een organisatie die is opgericht om de rijkste families te helpen hun vermogen te beheren en te beschermen. Dit kan variëren van vermogensbeheer en belastingplanning tot juridische en financiële advies.

Deze organisaties zijn vaak privé-ondernemingen en zijn specifiek gericht op de behoeften van de familie. Deze behoeften kunnen variëren van geldbeheer en beleggingsadvies tot het regelen van verzekeringen, testamenten en successieplanning.

Family offices zijn vaak gericht op het behoud van vermogen over generaties heen, en kunnen ook zorgen voor de opvoeding en opleiding van de jongere generatie van de familie.

Het oprichten van een family office is een grote stap voor rijke families, omdat het vereist dat zij hun vermogen en persoonlijke informatie openbaar maken. Het is belangrijk om een betrouwbare en ervaren organisatie te kiezen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de zorg van de familie’s vermogen.

Al met al, een family office is een nuttige organisatie voor rijke families om hun vermogen te beheren, beschermen en overdragen aan volgende generaties en hun specifieke behoeften op het gebied van geldbeheer, beleggen, belastingen, juridische en financiële zaken te regelen.

Wat doet een family office?

Een family office is een organisatie die is opgericht om de rijkste families te helpen hun vermogen te beheren en te beschermen. Dit kan variëren van vermogensbeheer en belastingplanning tot juridische en financiële advies. Deze organisaties zijn vaak privé-ondernemingen en zijn specifiek gericht op de behoeften van de familie. Deze behoeften kunnen variëren van geldbeheer en beleggingsadvies tot het regelen van verzekeringen, testamenten en successieplanning. Family offices zijn vaak gericht op het behoud van vermogen over generaties heen, en kunnen ook zorgen voor de opvoeding en opleiding van de jongere generatie van de familie.

Wat kost een family office?

De kosten van een family office kunnen variëren afhankelijk van de grootte en de diensten die worden aangeboden. Er zijn een aantal verschillende kostenmodellen die family offices gebruiken, waaronder een vast maandelijks tarief, een percentage van het beheerde vermogen, of een combinatie van deze twee.

Sommige family offices rekenen een vast maandelijks tarief voor hun diensten, dat kan variëren van enkele duizenden tot honderdduizenden euro’s per maand, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de familie’s vermogenssituatie. Andere family offices berekenen een percentage van het beheerde vermogen, dit kan variëren van 0,5% tot 2% per jaar.

Er zijn ook een aantal family offices die een combinatie van deze twee kostenmodellen gebruiken. Hierbij wordt bijvoorbeeld een vast maandelijks tarief in rekening gebracht voor basisdiensten zoals vermogensbeheer en belastingplanning, en een percentage van het beheerde vermogen voor extra diensten zoals juridisch of financieel advies.

Het is belangrijk om te onthouden dat de kosten van een family office niet alleen afhangen van de grootte en diensten die worden aangeboden, maar ook van de ervaring en expertise van de medewerkers van de organisatie.

Het is aan te raden om in gesprek te gaan met een aantal verschillende family offices om een goed beeld te krijgen van de kosten en de diensten die zij aanbieden, en welke het beste bij de behoeften van uw familie past.

Waarom family office?

Er zijn verschillende redenen waarom rijke families kiezen voor een family office. Hieronder een aantal voornaamste redenen:

  1. Vermogensbeheer en bescherming: Een family office kan helpen bij het beheren en beschermen van de vermogens van de familie, waaronder het beheren van beleggingsportefeuilles, het optimaliseren van belastingen en het regelen van verzekeringen.

  2. Successieplanning: Een family office kan helpen bij het regelen van successieplanning, waaronder het opstellen van testamenten en het regelen van de overdracht van vermogen aan de volgende generatie.

  3. Juridische en financiële advies: Een family office kan juridisch en financieel advies geven aan de familie, bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten, het regelen van echtscheidingen of het opstellen van belastingaangiften.

  4. Opvoeding en opleiding: Een family office kan helpen bij de opvoeding en opleiding van de jongere generatie van de familie, bijvoorbeeld door het regelen van opleidingen of stages.

  5. Privacy en discreetheid: Een family office is vaak een privé-onderneming die specifiek gericht is op de behoeften van de familie, dit kan een veilige manier zijn voor rijke families om hun vermogen te beheren en te beschermen zonder dat er teveel openbaarheid is.

  6. Professionalisme: Een family office is vaak samengesteld uit professionals met specifieke vaardigheden op het gebied van vermogensbeheer, belastingen, juridische en financiële zaken.

Het oprichten van een family office is een grote stap voor rijke families, omdat het vereist dat zij hun vermogen en persoonlijke informatie openbaar maken. Het is daarom belangrijk om een betrouwbare en ervaren organisatie te kiezen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de zorg van de familie’s vermogen.

Wat is een family?

Een family office is een organisatie die is opgericht om het vermogen en de zakelijke belangen van een rijke familie te beheren en te beschermen. Het biedt vaak een breed scala aan diensten aan, waaronder vermogensbeheer, belastingplanning, juridisch advies, opvoeding en opleiding van de jongere generatie van de familie en successieplanning.

De diensten van een family office zijn vaak op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van de familie, en kunnen zich richten op zowel financiële als niet-financiële zaken. Family offices zijn vaak privé-ondernemingen die alleen toegankelijk zijn voor leden van de familie, en zijn vaak discreet in hun werkwijze.

Er zijn twee hoofdtypen family offices, Single family office (SFO) en Multi-family office (MFO). Een SFO is specifiek gericht op één familie terwijl een MFO diensten verleent aan meerdere families.

Het oprichten van een family office is een grote stap voor rijke families, omdat het vereist dat zij hun vermogen en persoonlijke informatie openbaar maken. Het is daarom belangrijk om een betrouwbare en ervaren organisatie te kiezen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de zorg van de familie’s vermogen.

Wat is een single family office?

Een single family office is een organisatie die specifiek gericht is op het beheren van het vermogen en de zakelijke belangen van één specifieke rijke familie. Dit in tegenstelling tot een multi-family office, waar meerdere families gebruik van maken.

Een single family office biedt vaak een breed scala aan diensten aan, waaronder vermogensbeheer, belastingplanning, juridisch advies, opvoeding en opleiding van de jongere generatie van de familie en successieplanning. De diensten van een single family office zijn vaak op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van de familie, en kunnen zich richten op zowel financiële als niet-financiële zaken.

Single family offices zijn vaak privé-ondernemingen die alleen toegankelijk zijn voor leden van de familie, en zijn vaak discreet in hun werkwijze. De medewerkers van een single family office zijn vaak professioneel opgeleid en hebben specifieke vaardigheden op het gebied van vermogensbeheer, belastingen, juridische en financiële zaken.

Het oprichten van een single family office is een grote stap voor rijke families, omdat het vereist dat zij hun vermogen en persoonlijke informatie openbaar maken. Het is daarom belangrijk om een betrouwbare en ervaren organisatie te kiezen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de zorg van de familie’s vermogen.

Vermogen

Vermogen is een begrip dat vaak wordt gebruikt om het totale bezit van een persoon of organisatie te beschrijven. Het omvat zowel financiële activa zoals cash, aandelen, obligaties en onroerend goed, als ook niet-financiële activa zoals kunst, antiek en andere verzamelobjecten.

Het vermogen van een persoon of organisatie kan worden bepaald door het verschil tussen hun activa en hun passiva. Activabeheer is het proces van het beheren van een persoon of organisatie’s vermogen om hun doelen te bereiken. Dit kan worden gedaan door middel van beleggen, besparingen en het opbouwen van een noodfonds.

Een van de belangrijkste doelen van vermogensbeheer is om een stabiele stroom van inkomsten te genereren, zodat de persoon of organisatie hun dagelijkse uitgaven kan betalen zonder hun vermogen aan te tasten. Dit kan worden bereikt door middel van het opbouwen van een divers portefeuille van activa die in verschillende markten en sectoren zijn geïnvesteerd.

Het vermogen van een persoon of organisatie kan ook worden beschermd door middel van verzekeringen, testamenten en trust-constructies. Dit helpt om het vermogen veilig te stellen voor onverwachte gebeurtenissen zoals ongelukken, ziekte of overlijden, en zorgt ervoor dat het vermogen naar de juiste personen gaat wanneer de tijd daar is.

Het is belangrijk om te onthouden dat vermogen niet alleen gaat om geld, maar ook om de vermogenswerken van de mensen zoals kennis, vaardigheden, connecties en ervaringen. Het beheer van al deze vermogens kan leiden tot een rijkere en meer bevredigende levensstijl.