Hedge Fund

Een hedge fund is een soort beleggingsfonds dat wordt beheerd door een professional beheerder, ook wel een hedge fund manager genoemd. Deze manager maakt gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën, waaronder het gebruik van hefboomwerking, kort verkopen, derivaten en andere complexe financiële instrumenten.

Hedge funds zijn vaak gericht op het genereren van absolute rendementen, in plaats van relatieve rendementen zoals die van een benchmark zoals de S&P 500. Dit betekent dat hedge fund managers proberen winst te maken, ongeacht de richting van de markten.

Hedge funds zijn vaak gericht op het genereren van rendementen in zowel stijgende als dalende markten, en gebruiken vaak kort verkopen, waarbij ze verkopen tegen de huidige marktprijs en hopen op een daling van de prijs om later tegen een lagere prijs te kopen.

Een van de belangrijkste kenmerken van hedge funds is dat ze vaak een hoog risico nemen. Dit komt omdat hedge funds vaak gebruik maken van hefboomwerking, waarbij ze een kleine investering gebruiken om een grotere positie in een beleggingsfonds te verkrijgen. Dit kan leiden tot grote winsten, maar ook grote verliezen als de beleggingen van de hedge fund niet zoals verwacht presteren.

Hedge funds zijn vaak toegankelijk voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, en high net worth individuen, zoals rijke particulieren en families. Dit komt doordat de minimale investering vaak hoger ligt dan bij andere beleggingsfondsen.

Er zijn verschillende soorten hedge funds, waaronder long/short, event driven, macro en arbitrage hedge funds. Long/short hedge funds proberen winst te maken uit zowel stijgende als dalende markten, terwijl event driven hedge funds zich richten op specifieke gebeurtenissen zoals fusies en overnames. Macro hedge funds beleggen in economische trends en monetaire beleid, terwijl arbitrage hedge funds profiteren van prijsverschillen tussen verschillende beleggingsproducten.

Hedge funds zijn vaak controversieel vanwege hun hoge risico en vaak ondoorzichtige beleggingsstrategieën. Veel critici beweren dat hedge funds een destabiliserende invloed hebben op de financiële markten en dat ze worden gebruikt door beleggers om risico’s te vermijden die ze zich niet kunnen veroorloven.

Wat doet een hedge fund?

Een hedge fund is een soort beleggingsfonds dat wordt beheerd door een professional beheerder, ook wel een hedge fund manager genoemd. Deze manager maakt gebruik van een breed scala aan beleggingsstrategieën, waaronder het gebruik van hefboomwerking, kort verkopen, derivaten en andere complexe financiële instrumenten. Hedge funds zijn vaak gericht op het genereren van absolute rendementen, in plaats van relatieve rendementen zoals die van een benchmark zoals de S&P 500. Dit betekent dat hedge fund managers proberen winst te maken, ongeacht de richting van de markten.

Hoe werkt hedging?

Hedging is een beleggingsstrategie die wordt gebruikt om risico’s te verminderen. Hedging kan worden gebruikt door individuele beleggers of door bedrijven die willen beschermen tegen verliezen van hun activa of hun inkomsten. Er zijn verschillende manieren om te hedgen, maar de meest voorkomende methoden zijn:

 1. Gebruik van derivaten: Dit zijn financiële instrumenten die hun waarde afleiden van een onderliggende activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta. Beleggers kunnen bijvoorbeeld een putoptie kopen op een aandeel, waarmee ze het recht krijgen om de aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs, ongeacht de huidige marktprijs. Dit biedt bescherming tegen een daling van de aandelenprijs.

 2. Kort verkopen: Dit is een techniek waarbij een belegger een activa verkoopt dat hij niet bezit, met de verwachting dat de prijs zal dalen. De belegger kan dan het activa later terugkopen tegen een lagere prijs, waardoor er een winst ontstaat.

 3. Spreiden van beleggingen: Dit is een techniek waarbij een belegger zijn geld over verschillende activaklassen, sectoren of regio’s verspreidt. Dit helpt om het risico te verminderen, omdat een daling in de waarde van een activa gedeeltelijk of volledig kan worden opgevangen door de waardestijging van een ander activa.

 4. Het kopen van verzekeringspolissen: Bedrijven kunnen zich verzekeren tegen specifieke risico’s, zoals brand of werknemersongevallen, om hun activa of inkomsten te beschermen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat hedging niet het risico volledig elimineert, maar het risico beperkt of vermindert. Daarom,hedging kan ook kosten met zich meebrengen zoals kosten voor de verzekeringspolissen of kosten voor het kopen van derivaten.

Wat verdient een hedge fund manager?

Het salaris van een hedge fund manager kan sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals de grootte en prestaties van het fonds, het aantal jaren dat de manager in de industrie heeft gewerkt, en de locatie. Volgens bepaalde bronnen, kunnen hedge fund managers veel verdienen. De meest succesvolle hedge fund managers kunnen vele miljoenen dollars per jaar verdienen, soms zelfs in de tientallen miljoenen dollars. Dit geldt vooral voor managers van grote fondsen met een lange trackrecord van goede prestaties. Anderzijds, managers van kleinere fondsen of managers met minder ervaring kunnen veel minder verdienen. Het is ook belangrijk om op te merken dat de prestatiebeloningen, zoals de performance fee, een belangrijk deel van het inkomen van een hedge fund manager vormen. Dit is vaak een percentage van de winst die het fonds genereert.

Hoe werkt een hefboomfonds?

Een hefboomfonds, ook wel een leveraged fund genoemd, is een soort van hedge fund dat gebruik maakt van hefboomwerking om grotere posities in de markt te nemen. Hefboomwerking betekent dat het fonds gebruik maakt van geleend geld om posities in de markt te nemen, waardoor het mogelijk wordt om een groter rendement te behalen met een kleiner kapitaal. Dit kan echter ook leiden tot grotere verliezen.

Hefboomfondsen kunnen verschillende beleggingsstrategieën gebruiken, zoals het kopen van aandelen, obligaties, grondstoffen of derivaten. Het fonds kan bijvoorbeeld geld lenen om een grotere positie in aandelen te nemen dan het eigen vermogen van het fonds zou toelaten. Als de waarde van de aandelen stijgt, zal het fonds een groter rendement realiseren dan het zou hebben gedaan zonder het gebruik van hefboomwerking.

Echter, als de waarde van de aandelen daalt, zal het fonds een groter verlies realiseren dan het zou hebben gedaan zonder het gebruik van hefboomwerking. Dit is omdat het fonds nog steeds de geleende gelden moet terugbetalen, ongeacht of de posities in de markt winstgevend zijn of niet. Hierdoor zijn hefboomfondsen vaak risicovollere beleggingsproducten dan traditionele fondsen, en zijn ze vaak beperkt tot professionele beleggers of beleggers met een hoog risicoprofiel.

Voor- en nadelen van beleggen in hedge funds

Beleggen in hedge funds kan zowel voordelen als nadelen hebben. Hieronder staan enkele van de belangrijkste voordelen en nadelen op een rij:

Voordelen:

 • Absolute rendementen: Hedge funds zijn vaak gericht op het genereren van absolute rendementen, in plaats van relatieve rendementen zoals die van een benchmark zoals de S&P 500. Dit betekent dat hedge fund managers proberen winst te maken, ongeacht de richting van de markten.
 • Diversificatie: Beleggen in hedge funds kan een manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en het risico te verminderen. Hedge funds gebruiken vaak verschillende beleggingsstrategieën en kunnen beleggen in verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en derivaten.
 • Professioneel beheer: Hedge funds worden beheerd door professionele beheerders die vaak over veel expertise en ervaring beschikken.

Nadelen:

 • Hoge kosten: Hedge funds zijn vaak duurder dan andere beleggingsfondsen, vanwege de hogere beheerkosten en performance fees.
 • Beperkte transparantie: Hedge funds zijn vaak gesloten fondsen, wat betekent dat de inhoud van de portefeuille niet volledig openbaar is. Dit kan het moeilijk maken om de prestaties van een hedge fund te evalueren.
 • Hoog risico: Hedge funds nemen vaak meer risico dan andere beleggingsfondsen, waardoor het rendement hoger kan zijn, maar ook de kans op verliezen groter.
 • Complexiteit: Hedge funds gebruiken vaak complexe beleggingsstrategieën en financiële instrumenten, wat kan leiden tot moeilijkheid bij het begrijpen en evalueren van de risico’s van deze fondsen.